Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Artikel 31 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 31
Indien in een gemeente een categorie A-object of B-object, als bedoeld in artikel 38 van de Kernenergiewet aanwezig is, of indien de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval met een dergelijk object in een aangrenzende gemeente of staat zich kunnen uitstrekken tot de gemeente, dan dient daarvoor een rampbestrijdingsplan te zijn vastgesteld, dat is afgestemd op het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk VI van de Kernenergiewet. Het plan is afgestemd op de aard, de omvang en de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval met het object.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
- § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
- § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht