Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 21
Een rampbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 4 van de wet voldoet ten minste aan de in deze paragraaf opgenomen criteria.
Artikel 22
Het rampbestrijdingsplan kent een toegankelijke indeling en bevat:
a. een analyse van de risicovolle situatie waarop het plan betrekking heeft en een beschrijving, onder meer met behulp van een geografische kaart, van de aard, omvang en gevolgen van de uit die risicovolle situatie voortvloeiende ramp of zwaar ongeval;
b. een beschrijving van de bestuurlijke en operationele uitgangspunten van de bestrijding van die ramp of zwaar ongeval;
c. een beschrijving van de bestuurlijke en operationele opschalingstructuur tijdens de bestrijding van de ramp.
1.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van en tussen de bij de rampbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen.
2.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop wordt beoordeeld wanneer het plan dient te worden toegepast, alsmede de functionaris die daaromtrent een beslissing neemt.
Artikel 24
Het rampbestrijdingsplan bevat een operationeel plan voor de daadwerkelijke bestrijding van de ramp of zwaar ongeval en bevat ten minste:
a. een beschrijving van de operationele inzet van het benodigde personeel en materieel van de betrokken diensten, instanties, organisaties en personen;
b. een beschrijving van de operationele aansturing van deze diensten, instanties, organisaties en personen;
c. een verwijzing naar en zonodig een verbijzondering op de relevante in het rampenplan opgenomen overzichten, plannen en schema's, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de wet;
d. een beschrijving van het moment waarop en de wijze waarop de te betrekken diensten, instanties, organisaties en personen, alsmede de bevolking worden gealarmeerd, geïnformeerd en voorgelicht over de aard, omvang en gevolgen van de ramp of zwaar ongeval dat zich voordoet of dreigt voor te doen;
e. een beschrijving van de informatievoorziening tussen de betrokken diensten, instanties, organisaties en personen .
Artikel 25
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het is afgestemd met calamiteitenplannen, het rampenplan, andere rampbestrijdingsplannen, alsmede de plannen van aangrenzende gemeenten en van aangrenzende staten, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wet.
1.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop en de frequentie waarmee het plan of onderdelen daarvan wordt of worden beoefend en geëvalueerd.
2.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het actueel wordt gehouden.
1.
Het rampbestrijdingsplan geeft aan op welke datum het is vastgesteld en in werking is getreden.
2.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het openbaar wordt gemaakt.
Artikel 28
Het rampbestrijdingsplan bevat een verzendlijst, waarin ten minste de in artikel 4, vijfde lid, van de wet genoemde bestuursorganen zijn opgenomen.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
- § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht