Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Uitgebreide informatie
Artikel 41
Een organisatieplan als bedoeld in artikel 4a van de Brandweerwet 1985 en artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen voldoet ten minste aan de in deze paragraaf opgenomen eisen:
Artikel 42
Het organisatieplan bevat een beschrijving van de operationele taken van de brandweer onderscheidenlijk de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering van die taken.
Artikel 43
Het organisatieplan bevat een beschrijving van de werkwijzen van de brandweer onderscheidenlijk de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering van die werkwijzen.
Artikel 44
Het organisatieplan bevat een overzicht van de beschikbare en benodigde personeel- en materieelsterkte van de brandweer onderscheidenlijk de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering van de benodigde personeelen materieelsterkte.
Artikel 45
Het organisatieplan bevat een beschrijving van het beschikbare en benodigde opleidingsniveau en de beschikbare en benodigde geoefendheid van het brandweerpersoneel, onderscheidenlijk het personeel van de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering en instandhouding van het benodigde opleidingsniveau en de benodigde geoefendheid.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
- § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht