Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.

Artikel 8 Besluit kwaliteitseisen en monitoring water

Uitgebreide informatie
1.
Een oppervlaktewaterlichaam waaraan de in artikel 7 bedoelde kwaliteitsdoelstelling is verbonden, dient te worden onderzocht met een minimumfrequentie als aangegeven in bijlage IV ten aanzien van de in die bijlage aangegeven parameters en op de wijze als aangegeven in bijlage V .
2.
De gegevens die uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek zijn verkregen, dienen zo spoedig mogelijk te worden gezonden aan het Produktschap voor Vis en Visprodukten.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 1a. Oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater
+ § 2. Zwemwater
+ § 3. Water voor zalmachtigen en water voor karperachtigen
- § 4. Schelpdierwater
+ § 4a. Onderzoek ter uitvoering van de kaderrichtlijn water
+ § 5. Verdere bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken