Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2003. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit kwik bevattende arm- en beenbanden Wet milieugevaarlijke stoffen

Uitgebreide informatie
Besluit van 5 april 1993, houdende vasstelling van een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 januari 1993, nr. MJZ20193022, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 10 maart 1993, nr. W08.93 0035);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 31 maart 1993, nr. MJZ26393003, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het is verboden arm- en beenbanden die kwik bevatten, te vervaardigen, in Nederland in te voeren, in handelsvoorraden voorhanden te hebben of aan een ander ter beschikking te stellen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit kwik bevattende arm- en beenbanden Wet milieugevaarlijke stoffen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 5 april 1993
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de twintigste april 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht