Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 6 Besluit Landelijk Expertisecentrum Diversiteit 2006-2009

Uitgebreide informatie
1.
De Politiediversiteitsraad kent de volgende leden:
mevrouw M.A. Berndsen, korpschef, regiokorps Gooi en Vechtstreek, voorzitter;
de heer C.P.J.M. Boers, manager talent ontwikkeling Rabobank Nederland;
de heer F. van Dalen, voorzitter C.O.C. Nederland;
de heer H.B. Entzinger, hoogleraar migratie- en integratiestudies, Erasmusuniversiteit;
de heer C.J. Heijsman, korpschef, regiokorps Utrecht;
de heer G.H.P.K. Huijser van Reenen, korpschef, regiokorps Zaanstreek-Waterland;
de heer B. van der Ploeg, plaatsvervangend directeur directie Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
mevrouw J.J. Sylvester, partner Senz;
mevrouw M. Usta, directeur Colourful People;
de heer R. Vreeman, korpsbeheerder, regiokorps Midden- en West- Brabant;
2.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet, in overleg met de Politiediversiteitsraad, in de tussentijdse vervanging van voorzitter en leden. Bij tussentijdse benoeming geldt deze tot 1 januari 2010.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht