Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES
Artikel 1
Dit besluit is niet van toepassing op de bedienaren van de godsdienst en de godsdienstleraren.
Artikel 2
[vervallen]
Artikel 3
[vervallen]
1.
Aan de ambtenaar wordt door het bevoegde gezag eervol ontslag verleend met ingang van de dag waarop hij op grond van artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES recht heeft op ouderdomspensioen.
2.
Indien de ambtenaar op de dag bedoeld in het voorgaande lid krachtens de ter zake voor hem geldende wettelijke bepalingen in het genot is van dan wel aanspraak heeft op verlof of vakantie, wordt het ontslag aan hem verleend in aansluiting op het einde daarvan, met dien verstande dat het verlof of de vakantie waarop hij nog aanspraak heeft ingaat op de dag bedoeld in het voorgaande lid.
Artikel 4a
[vervallen]
Artikel 5
[vervallen]
1.
De arbeidsovereenkomst met een werknemer van een rechtspersoon die door een openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba in het leven geroepen is en in financieel opzicht tot zulk een lichaam in een bijzondere verhouding staat, eindigt uiterlijk met ingang van de dag waarop de betrokkene op grond van artikel 6 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES recht heeft op ouderdomspensioen.
2.
Indien een werknemer als bedoeld in het eerste lid, op de in dat lid bedoelde dag krachtens de terzake voor hem geldende wettelijke of in de arbeidsovereenkomst opgenomen bepalingen in het genot is dan wel aanspraak heeft op verlof of vakantie, eindigt de arbeidsovereenkomst in aansluiting op het einde daarvan, met dien verstande dat het verlof of de vakantie waarop hij nog aanspraak heeft, ingaat op de in het eerste lid bedoelde dag.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur, indien het een werknemer van een door een openbaar lichaam in het leven geroepen rechtspersoon betreft, en bij ministeriƫle regeling, in de overige gevallen kunnen een of meer rechtspersonen worden aangewezen waarop het eerste en tweede lid niet van toepassing is.
Artikel 6a
Hoofdstuk 2 van de Landsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 is vervallen.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit leeftijdsgrens ambtenaren BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 6b
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht