Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.

Besluit liberalisatie huurbeleid VI

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 april 1971, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 28a, eerste lid, van de Huurwet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 2 april 1971, nr. 0331925, afdeling Juridische Zaken;
Gelet op artikel 28 a , eerste lid, van de Huurwet;
De Raad van State gehoord, advies van 21 april 1971, nr. 7;
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 23 april 1971, nr. 0423931, afdeling Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Het bepaalde in Hoofdstuk II, de artikelen 11 en 12 en de Hoofdstukken IV-VI, met uitzondering van de artikelen 26 a , 27, eerste en tweede lid, en 28 van de Huurwet is ten aanzien van voor 5 mei 1945 tot stand gekomen woningen of gedeelten daarvan niet van toepassing in:
a. Apeldoorn, voorzover de op 30 juni 1971 ingevolge de Huurwet geldende huurprijs van de woning of het gedeelte daarvan meer dan f 140,- per maand bedraagt;
b. Groningen en Haren, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 130,- per maand bedraagt;
c. Nijmegen, Groesbeek en Ubbergen, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 120,- per maand bedraagt;
d. Arnhem, Brummen, Culemborg, Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk, Voorst en Wageningen, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 100,- per maand bedraagt;
e. Barneveld, Doesburg, Doetinchem, Doornspijk, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hoevelaken, Huissen, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Westervoort en Winterswijk, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 90,- per maand bedraagt.
Artikel II
De in Artikel I genoemde bepalingen van de Huurwet zijn niet van toepassing in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Steenwijk.
Artikel III
De in Artikel I genoemde bepalingen van de Huurwet zijn ten aanzien van gebouwde onroerende goederen, niet zijnde woningen, of gedeelten daarvan niet van toepassing in:
a. de in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gelegen gemeenten,
b. de in Artikel I genoemde gemeenten,
c. Deventer,
voorzover de op 30 juni 1971 ingevolge de Huurwet geldende huurprijs van het goed meer dan f 100,- per maand bedraagt.
Artikel IV
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit liberalisatie huurbeleid VI. Het treedt in werking met ingang van 1 juli 1971.
Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Diepenheim, 26 april 1971
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening,
Uitgegeven de negenentwintigste april 1971.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht