Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES
Artikel 1
De aansprakelijkheid van het openbaar lichaam of de houder van de concessie, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES strekt zich niet verder uit dan tot:
a. een bedrag van USD 1.117.320,– per gebeurtenis bij schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel;
b. een bedrag van USD 1.117.320,– per gebeurtenis bij schade als gevolg van een handelen in strijd met de artikelen 390, 390 bis en 391 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen;
c. een bedrag van USD 2800 per benadeelde bij schade als bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onderdeel c, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES, met een maximum van USD 1.117.320,– per gebeurtenis.
Artikel 2
Indien ten gevolge van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 1 meer dan een vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan worden de vorderingen naar evenredigheid van de omvang daarvan voldaan.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht