1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- luchtkussenvoertuig: een toestel dat blijkens zijn bouw bestemd is zich te verplaatsen op een luchtkussen, dat wordt in stand gehouden tussen het toestel en het dragend oppervlak;
- vaart van en naar zee: de vaart met een zeeschip in een van beide richtingen tussen de zee en:
1°. de haven van Amsterdam, over het Noordzeekanaal, alsmede de vaart in die haven en in de aan deze vaarweg gelegen havens en overlaadplaatsen;
2°. de haven van Rotterdam, de haven van Dordrecht en de havens, gelegen aan het Hollands Diep, over de Rotterdamse Waterweg en de Oude Maas, alsmede de vaart in die havens en in de aan deze vaarwegen gelegen havens en overlaadplaatsen;
3°. België over de Westerschelde of het kanaal van Terneuzen, alsmede de vaart in de aan deze vaarwegen gelegen havens en overlaadplaatsen;
4°. de havens van Den Helder, Delfzijl, Hefshuizen (Eemshaven), Harlingen en Scheveningen alsmede de vaart in die havens.
2.
Voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde behoren luchtkussenvoertuigen tot een zelfde type indien zij - afgezien van veranderingen, opgetreden door gebruik - onderling geen wezenlijke verschillen vertonen wat betreft de eigenschappen of onderdelen die bepalend zijn voor de geluidproduktie.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Vergunningverlening
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht