1.
Het is verboden een luchtkussenvoertuig te gebruiken, zonder vergunning, verleend door Onze Minister. Voor het gebruik van een luchtkussenvoertuig in een gebied, aangewezen overeenkomstig artikel 1.2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer, wordt geen vergunning verleend.
2.
Het verbod, gesteld in het eerste lid, geldt niet voor zover daarvan door Onze Minister ontheffing is verleend voor het gebruik van het luchtkussenvoertuig ten behoeve van een proefvaart in het kader van de bedrijfsmatige vervaardiging. Aan een ontheffing kunnen in het belang van het voorkomen of beperken van geluidhinder voorschriften worden verbonden.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Vergunningverlening
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht