Artikel 7
Een vergunning en een ontheffing kunnen worden gewijzigd of ingetrokken. artikel 5, vijfde lid, van de Wet geluidhinder is op de wijziging of intrekking van een ontheffing van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Vergunningverlening
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht