Besluit van 27 december 1995, houdende het machtigen van Onze Minister van Defensie tot het bevorderen van militairen die een officiersrang bekleden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 20 december 1995, nr. PAV0670/95023057;
Gelet op artikel 27, tweede lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement;
Hebben goedgevonden en verstaan:
[onbenoemd]
Onze Minister van Defensie te machtigen officieren beneden de rang van kapitein ter zee/kolonel te bevorderen.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 27 december 1995
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de achttiende januari 1996
De Minister van Justie,
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht