Besluit van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit van 10 november 2015, nr. U2015-11-09/19232 tot wijziging van het mandaat (Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015)
Het Bestuur,
Gelet op de hoofdstukken 2, 16 en 18, de artikelen 9.2.2.1, eerste lid en 9.2.2.6a, alsmede titel 9.7 van de Wet milieubeheer,
de Verordeningen (EU) 389/2013,
de Verordening (EU) 600/2012,
de Verordening (EU) 601/2012,
de Verordening (EU) 1031/2010.
Besluit:
Artikel 1. Algemeen Mandaat
Aan de Directeur en Plaatsvervangend directeur wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van het Bestuur bij of krachtens de wetgeving, genoemd in de aanhef dan wel in overige wetgeving.
Artikel 2. Vertegenwoordiging in rechte
De Directeur en Plaatsvervangend directeur wordt mandaat verleend medewerkers van de Nederlandse Emissieautoriteit te machtigen in rechte op te treden.
1.
Het Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2014 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaat Bestuur Nederlandse Emissieautoriteit 2015.
3.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant.
De Nederlandse Emissieautoriteit,
de Voorzitter van het Bestuur,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen Mandaat
Artikel 2. Vertegenwoordiging in rechte
Artikel 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht