Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;
b. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
c. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister, onderscheidenlijk Staatssecretaris, bestuursrechtelijke besluiten te nemen;
d. machtiging; de bevoegdheid om, in naam van de Minister, onderscheidenlijk Staatssecretaris, handelingen te verrichten die een publiekrechtelijke noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;
f. overeenkomst: Overeenkomst overdracht van taken van de toenmalige Inspectie Verkeer en Waterstaat, thans de Inspectie Leefomgeving en Transport, aan Kiwa N.V., aangegaan tussen de Staat der Nederlanden en Kiwa N.V.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht