Let op. Deze wet is vervallen op 29 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 juli 2005.

Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers

Uitgebreide informatie
Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op het vierde lid van art. 72a WW;
Besluit:
Artikel 1. De maximum vergoeding overheidswerkgever
De maximum vergoeding aan de overheidswerkgever voor inschakeling in het arbeidsproces van personen als bedoeld in artikel 78a bedraagt € 3250,- exclusief BTW.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de staatscourant.
Artikel 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 30 augustus 2004
voorzitter Raad van bestuur UWV
Inhoudsopgave
Artikel 1. De maximum vergoeding overheidswerkgever
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht