Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit melding gegevens slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 houdende nadere voorschriften ten aanzien van het aanleveren van slachtgegevens op grond van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 24, tweede lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011 overgenomen en wordt voorts verstaan onder: artikel 24, eerste lid onderdeel c., van Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011
slachtgegevens: gegevens als bedoeld in .
1.
De be- of verwerker draagt er zorg voor dat de slachtgegevens dagelijks elektronisch aan het productschap worden verzonden.
2.
De be- of verwerker maakt bij de verzending als bedoeld in het eerste lid, gebruik van bij het productschap aan te vragen protocol voor het aanleveren van de slachtinformatie.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding gegevens slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 26 oktober 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht