Let op. Deze wet is vervallen op 15 augustus 2010. U leest nu de tekst die gold op 14 augustus 2010.

Besluit merkteken gewassen en gereinigde eieren (PPE) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 juni 2005 tot vaststelling van het merkteken van gewassen en gereinigde eieren zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 (Besluit merkteken gewassen en gereinigde eieren (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren:
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005,
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de terminologie, als omschreven in artikel 1 van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 over en verstaat voorts onder:
grootverpakkingen: containers of andere verpakkingen met meer dan 36 eieren.
1.
Als merkteken als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE) 2005 wordt vastgesteld het model-merkteken zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.
2.
Het merkteken bestaat uit zwart gedrukte letters op een gele ondergrond, waarbij de letters ‘’gewassen/gereinigde eieren’’ ten minste 1 centimeter hoog zijn en de overige letters voldoende leesbaar in het merkteken zijn aangebracht.
3.
Het merkteken wordt aangebracht op grootverpakkingen.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit merkteken gewassen en gereinigde eieren (PPE) 2005.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 juni 2005
,
voorzitter
.
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht