Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2006.

Artikel 1 Besluit mobiele telecommunicatie ATF 1 en ATF 2

Uitgebreide informatie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet:
de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
b. Wet van 16 juni 1994:
de Wet van 16 juni 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen , het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie (mobiele telecommunicatie);
c. minister:
de Minister van Verkeer en Waterstaat;
d. KPN:
Koninklijke PTT Nederland N.V.;
e. ATF 1:
de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 1;
f. ATF 2:
de dienst met betrekking tot het directe transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 2;
g. ATF 1 machtiginghouder:
KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van de bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid, van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtigingen voor ATF 1;
h. ATF 2 machtiginghouder:
KPN of een door haar aangewezen dochtermaatschappij, in de zin van artikel 24a, eerste en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, als houdster van de bij artikel IV, onderdeel B, eerste lid van de Wet van 16 juni 1994 aan haar toegekende machtigingen voor ATF 2.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht