Besluit modelformulieren strafvordering BES
1.
Het model van het formulier houdende de mededeling van de rechten van de verdachte, bedoeld in artikel 82, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage I tot en met Ic bij dit besluit.
2.
Dit besluit berust op de artikelen 82, tweede lid, 155, tweede lid, 419, 420, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering BES en de artikelen 8, tweede lid, van het Besluit toevoeging in strafzaken BES.
Artikel 2
Het model van het formulier houdende de machtiging tot het binnentreden in een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, bedoeld in artikel 155, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage II bij dit besluit.
Artikel 3
[vervallen]
Artikel 4
Het model van het formulier van de oproeping van de verdachte om ter terechtzitting te verschijnen, bedoeld in artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage V bij dit besluit.
Artikel 5
Het model van het formulier van de uitnodiging aan de getuigen om ter terechtzitting te verschijnen, bedoeld in artikel 420, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage VI bij dit besluit.
Artikel 6
Het model van het formulier houdende de verklaring van afstand van het recht op toevoeging, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Besluit toevoeging in strafzaken BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage VII tot en met VIIc bij dit besluit.
Artikel 7
Het model van het formulier «Bericht van het optreden als raadsman», bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Besluit toevoeging in strafzaken BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage VIII bij dit besluit.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit modelformulieren strafvordering BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht