Let op. Deze wet is vervallen op 20 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 december 2009.

Besluit monstername Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003

Uitgebreide informatie
Besluit monstername Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 3, derde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003
op 10 september 2003 vastgesteld het navolgende
Besluit
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 over.
Artikel 2
De monsters, bedoeld in artikel 3, derde lid van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 worden als volgt genomen: elk varkenskarkas wordt op drie plaatsen bemonsterd; op de buik (ca. 10 centimeter naast het kliefvlak), de ham aan de buitenzijde en de wang. Dit gebeurt door middel van de sponsmethode.
Slachterijen die dagelijks bemonsteren, dienen de monsters van de 5 karkassen te poolen tot één mengmonster.
Slachterijen die per twee weken op één werkdag 10 karkassen bemonsteren, dienen deze individueel te laten analyseren.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan gebruik worden gemaakt van een andere dan in lid 1 genoemde bemonsteringsmethode mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1
2
vooraf is goedkeuring gevraagd en verkregen bij de voorzitter van het PVV;
een validatierapport kan worden overgelegd waaruit blijkt dat de sensibiliteit en specificiteit van de alternatieve bemonsteringsmethode minimaal hetzelfde is als de in het eerste lid genoemde bemonsteringsmethode;
uit het validatierapport dient te blijken dat de resultaten via een vaste omrekeningsfactor vergelijkbaar gemaakt kunnen worden met de resultaten op basis van de in het eerste lid genoemde bemonsteringsmethode.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit monstername Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003".
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking op de dag dat de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 in werking treedt.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht