Besluit van 14 februari 1985, houdende nadere regeling van diensttijduitloop van ambtenaren werkzaam bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 27 november 1984, nr. 350681 en van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 november 1984, nr. 26334 SG/Kab., Directie Personeelszaken/Kabinet;
Gelet op het Rechtspositiebesluit Binnenlandse Veiligheidsdienst ( Stb. 1955, 33-34), het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, ( Stb. 1983, 571) en de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, ( Stb. 1983, 572);
De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1985, nr. W01.84.0730/04.5.05);
Gezien het nader rapport van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 februari 1985, nr. 26999 SG/Kab.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de ambtenaar bedoeld in artikel 4 respectievelijk artikel 5 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, die voor 1 januari 1984 in dienst is getreden van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en voor wie een der schalen 4, 5 en 6 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 respectievelijk schaal 39 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948 geldt, wordt deze schaal tot en met 30 juni 1984 verlengd op de wijze als bepaald in artikel 2 en nadien op de wijze als bedoeld in artikel 3.
a. schaal 6 wordt verlengd met de salarisnummers U 15 en U 17 en de salarissen vermeld achter de salarisnummers 6 respectievelijk 7 van schaal 7;
b. schaal 5 wordt verlengd met het salarisnummer U 18 en het salaris vermeld achter salarisnummer 8 van schaal 6;
c. schaal 39 wordt verlengd met het salarisnummer U 16 en het salaris vermeld achter salarisnummer U 14 van schaal 5;
d. schaal 4 wordt verlengd met het salarisnummer U 18 en het salaris vermeld achter salarisnummer U 14 van schaal 5.
a. schaal 6 wordt verlengd met de salarisnummers U15 en U17 en respectievelijk de salarissen vermeld achter de salarisnummers 7 en 8 van schaal 7;
b. schaal 5 wordt verlengd met salarisnummer U17 en het salaris vermeld achter salarisnummer 9 van schaal 6;
c. schaal 39 wordt verlengd met salarisnummer U16 en het salaris vermeld achter salarisnummer U13 van schaal 5;
d. schaal 4 wordt verlengd met salarisnummer U18 en het salaris vermeld achter salarisnummer U13 van schaal 5.
Artikel 4
De in de artikelen 2 en 3 opgenomen schalen worden voor wat betreft de toepassing van het bepaalde in de artikelen 4 en 5 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 opgenomen bij de daarin genoemde schalen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1984.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 14 februari 1985
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de zevende maart 1985
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht