Besluit van 15 november 2006, houdende nadere vaststelling van de grondslag voor de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 30 november 2006 in verband met aanvaarding in eerste lezing door beide Kamers der Staten-Generaal van voorstellen tot verandering van de Grondwet
De ontbinding van de Tweede Kamer op 30 november 2006 zoals bepaald bij koninklijk besluit van 4 september 2006, houdende ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Stb. 421 en Stcrt. 184), vindt mede plaats op grond van artikel 137, derde lid, van de Grondwet.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 14 november 2006, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;
Gelet op de artikelen 64, eerste lid, en 137, derde lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de nota van toelichting in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.
The Bottom, 15 november 2006
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
Uitgegeven de zeventiende november 2006
De Minister van Justitie
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht