Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2009.

Artikel iii Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ

Uitgebreide informatie
1.
In te stellen een centrale afdeling Financieel-Economische Zaken.
2.
De centrale afdeling Financieel-Economische Zaken te belasten met de taken genoemd in het Koninklijk Besluit ’taak centrale directies financieel economisch zaken bij de ministeries’ van 19 december 1991, waaronder:
a. Coördinatie van de totstandkoming van de departementale begroting en de meerjarencijfers.
b. Zorg dragen voor een ordelijke en controleerbare financiële infrastructuur.
c. Toezicht op de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen.
d. Verzorgen van de centrale begrotings- en financiële administratie.
e. Adviseren en ondersteunen m.b.t. de financieel-economische en bedrijfseconomische aspecten van de bedrijfsvoering en de beheersing van de bedrijfsprocessen.
Inhoudsopgave
I. Kabinet Minister-President
II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie
III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken
IV. Centrale afdeling Facilitaire en Informatie-Aangelegenheden.
V. Rijksvoorlichtingsdienst
VI. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
VII. Inwerkingtreding en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht