Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2009.

Artikel v 2 Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ

Uitgebreide informatie
V. Rijksvoorlichtingsdienst
De Rijksvoorlichtingsdienst te belasten met:
2. Het geven van voorlichting over het Koninklijk Huis.
a. Het adviseren van leden van het Koninklijk Huis inzake publiciteitsaangelegenheden door de Hoofddirecteur RVD.
b. Voorbereiden en uitvoeren van de berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis.
c. Publicitaire ondersteuning en begeleiding van de leden van het Koninklijk Huis.
Inhoudsopgave
I. Kabinet Minister-President
II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie
III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken
IV. Centrale afdeling Facilitaire en Informatie-Aangelegenheden.
V. Rijksvoorlichtingsdienst
VI. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
VII. Inwerkingtreding en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht