Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2009.

Artikel v 3 e Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ

Uitgebreide informatie
V. Rijksvoorlichtingsdienst
De Rijksvoorlichtingsdienst te belasten met:
3. Het coƶrdineren, faciliteren en adviseren inzake interdepartementale voorlichtingszaken.
e. het gebruik van zendtijd op radio en televisie zoals toegewezen aan de minister van Algemene Zaken op basis van de Mediawet ten behoeve van overheidsvoorlichting.
Inhoudsopgave
I. Kabinet Minister-President
II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie
III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken
IV. Centrale afdeling Facilitaire en Informatie-Aangelegenheden.
V. Rijksvoorlichtingsdienst
VI. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
VII. Inwerkingtreding en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht