Let op. Deze wet is vervallen op 29 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 april 2009.

Artikel vii Besluit nadere vaststelling organisatie en taakverdeling AZ

Uitgebreide informatie
VII. Inwerkingtreding en bekendmaking
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.
Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Staatscourant, de hoofden van de in I t/m VI genoemde diensten, de Bijzondere Commissie en de Ondernemingsraad.
Den Haag, 18 juni 1997
De
Minister
Inhoudsopgave
I. Kabinet Minister-President
II. Centrale afdeling Personeel en Organisatie
III. Centrale afdeling Financieel-Economische Zaken
IV. Centrale afdeling Facilitaire en Informatie-Aangelegenheden.
V. Rijksvoorlichtingsdienst
VI. Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
VII. Inwerkingtreding en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht