1.
Overwerk wordt beperkt tot 45 uren per maand (boven de tot 195 uren verlengde werktijd).
2.
Zonodig wordt het aantal extra uren van 75 (30 + 45) bezien op jaarbasis. Boven de normale werktijd van 165 uren per maand komen per jaar dus maximaal 12 * 75 uren voor vergoeding in aanmerking.
3.
De overuren worden tot een maximum van gemiddeld 45 uren per maand, ter beoordeling van het bevoegd gezag,
a. òf vergoed tegen 150% van het uursalaris,
b. òf gecompenseerd in tijd met een vergoeding van 50% van het uursalaris.
4.
In de situatie als bedoeld onder 2.3.b. tellen de in tijd gecompenseerde uren niet mee voor het maximum-aantal te vergoeden overuren.
5.
De onder 2.3. genoemde vergoeding is geen ambtelijk inkomen, telt niet mee voor het pensioen en wordt niet doorbetaald bij vakantie en ziekte.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht