Let op. Deze wet is vervallen op 27 juni 2012. U leest nu de tekst die gold op 26 juni 2012.

Besluit NVWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juli 2004, nr. VGB/VL 2497264, houdende aanwijzing van ambtenaren van de VWA, belast met de uitoefening van het Staatstoezicht op de volksgezondheid
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7a, eerste lid, van het Besluit organisatie VWA;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met de uitoefening van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, bedoeld in artikel 36 van de Gezondheidswet, worden aangewezen alle ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 27 mei 2003.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit NVWA en Staatstoezicht op de volksgezondheid.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht