Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2004. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2004.

Artikel 4 lid 3 Besluit Octrooigemachtigden-reglement 1936

Uitgebreide informatie
3.
De verkiezing geschiedt bij schriftelijke stemming, voor elk lid afzonderlijk en met volstrekte meerderheid der uitgebrachte, geldige stemmen. Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebracht beschouwd. Wanneer de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Gekozen is hij, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door gelijkheid van stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal eerst in een tusschenstemming worden uitgemaakt, tusschen welke twee personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij deze tusschenstemming, dan beslist het lot, wie aan de herstemming zullen deelnemen. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht