Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de directeur-hoofdinspecteur: de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom;
b. de hoofden:
hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement;
hoofd van de hoofdafdeling Toezicht;
hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken;
hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering;
hoofd van de stafafdeling Strategie en Communicatie.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht