3.
In uitzondering op het eerste en tweede lid geldt het ondermandaat, de volmacht en machtiging niet voor aangelegenheden:
a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
b. die door een hoofd aan de directeur-hoofdinspecteur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-hoofdinspecteur door een ander hoofd moeten worden behandeld.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht