1.
Aan het hoofd van de afdeling Innovatie van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Media van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Netwerken van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Spectrummanagement en het hoofd van de afdeling Markttoegang van de hoofdafdeling Spectrummanagement wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
In uitzondering op het eerste lid geldt het ondermandaat, de volmacht en machtiging niet voor aangelegenheden:
a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of
b. die door een functionaris als bedoeld in het eerste lid aan de directeur-hoofdinspecteur of aan het hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement ter afhandeling worden voorgelegd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht