Artikel 5
Aan het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep;
b. het behandelen van en het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur .
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht