Artikel 6
Aan het hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig de door het hoofd van dienst daartoe vastgestelde opleidingsplan;
b. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel;
c. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel binnen het door het hoofd van dienst daartoe vastgesteld jaarbudget;
d. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
- § 2. Taakverdeling
+ § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht