1.
De uit dit besluit voor de hoofden voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervangers, met uitzondering van de bevoegdheden van het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken ten aanzien van aangelegenheden met betrekking tot de Wet telecommunicatievoorzieningen BES .
2.
De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de coördinator Caribisch Nederland gaan in geval van zijn afwezigheid over op hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Taakverdeling
- § 3. Vervanging
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht