Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 6 september 2012 houdende vaststelling van een onderzoeksprogramma naar de aanwezigheid van Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012 (Besluit onderzoeksprogramma Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 3, onder a. b. en d., van de Verordening onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg;
Besluit:
a. In bijlage I bij dit besluit wordt het Programma van onderzoek bij kippen en kalkoenen weergegeven, zoals bedoeld in artikel 3, onder a. en b., van de Verordening onderzoek Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012;
b. In bijlage II bij dit besluit wordt het Protocol weergegeven ten behoeve van de uitvoering van het onderzoeksprogramma als opgenomen in Bijlage I .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit onderzoeksprogramma Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae en Mycoplasma meleagridis in de pluimveesector (PPE) 2012.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 6 september 2012
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht