4.
Het bepaalde bij of krachtens dit besluit ten aanzien van de staat van de exploitant is slechts van toepassing indien:
b. deze staat, geheel of gedeeltelijk, de functies en verplichtingen van de laatstbedoelde staat, die voortvloeien uit annex 13 bij het op 7 december 1994 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart, vervult.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsomschrijving
- § 2. Toepasselijkheid
+ § 3. Onderzoeksverplichtingen
+ § 4. Meldingsplichten
+ § 5. Onderzoek
+ § 6. Informatiemateriaal
+ § 7. Toezenden rapport aan derden
+ § 8. Onderzoek door een ander land
+ § 9. Verhouding tot onderzoek met het oog op het opleggen van sancties
+ § 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken