Let op. Deze wet is vervallen op 19 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 18 mei 2004.

Artikel 3 Besluit ONP-geschillenbeslechting

Uitgebreide informatie
1.
De termijn voor het indienen van een aanvraag om een oordeel bedraagt zes weken.
2.
De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop
a. de beslissing waarover een oordeel wordt gevraagd bij aanvrager bekend is, dan wel
b. de schade is ontstaan dan wel redelijkerwijs bij aanvrager bekend kon zijn.
3.
De artikelen 6:9 en 6:11 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken