Let op. Deze wet is vervallen op 19 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 18 mei 2004.

Artikel 17 lid 6 Besluit ONP huurlijnen en telefonie

Uitgebreide informatie
6.
Indien het college van oordeel is dat de voorgenomen tariefwijziging niet in overeenstemming is met artikel 16, eerste lid, doet het college hiervan mededeling aan de aanbieder van huurlijnen, bedoeld in het tweede lid. Binnen vier weken na deze mededeling, deelt het college aan de aanbieder van huurlijnen, bedoeld in het tweede lid, schriftelijk mede op welke punten de voorgenomen tariefwijziging niet voldoet aan artikel 16, eerste lid.
Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Definities
- Paragraaf 2. Huurlijnen
+ Paragraaf 3. Openbaar telefoonnetwerk en openbare telefoondienst
+ Paragraaf 4. Toegang
+ Paragraaf 5. Beschikbaarstelling nummers
+ Paragraaf 6. Carriervoorkeuze
+ Paragraaf 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht