1.
Het vermogen der ontbonden organisaties, in artikel 1 bedoeld, onverschillig of deze al dan niet als rechtspersonen zijn opgericht, vervalt aan den Staat. Het zal rechtstreeks of middellijk worden besteed tot vergoeding of herstel van door den oorlog en de vijandelijke bezetting in het Rijk in Europa veroorzaakte schade.
2.
De vereffening geschiedt door de afdeeling Beheer van den Raad voor het Rechtsherstel.
3.
In afwachting van het optreden der in het voorgaande lid genoemde instantie kunnen door of vanwege Onzen Minister van Justitie voorloopige voorzieningen worden getroffen ten aanzien van het beheer van het vermogen der ontbonden organisaties.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht