Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 b Besluit ontheffing exameneis buitengewoon opsporingsambtenaren BFO

Uitgebreide informatie
Artikel 1
De buitengewoon opsporingsambtenaar die op het moment van inwerkingtreding van dit besluit werkzaam was in de functie van medewerker Bureau Financieel Onderzoek bij een regionaal politiekorps is ontheven van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar onder de volgende voorwaarden:
b. de toetsing van de buitengewoon opsporingsambtenaar geschiedt door middel van een systeem van periodieke bijscholing en omvat ten minste het niveau van de relevante eindtermen zoals vastgesteld bij circulaire van de Minister van Justitie van 20 oktober 1999, kenmerk 796329/599/CS, en is onderworpen aan goedkeuring door de Minister van Justitie;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht