Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 13 november 2013, houdende ontheffing van het bepaalde in artikel 6, eerste en tweede lid, van Verordening (EU) nr. 260/2012 van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 942/2009 (Besluit ontheffing niet-storneerbare incasso voor kansspelen)
De Nederlandsche Bank N.V.,
De Nederlandsche Bank N.V. verleent ontheffing als bedoeld in artikel 16, derde lid, van Verordening (EU) nr. 260/2012 van 14 maart 2012 tot vaststelling van technische en bedrijfsmatige vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 942/2009 (PbEU L 98) (‘SEPA-verordening’) van de vereisten bedoeld in artikel 6, eerste en tweede lid, van de SEPA-verordening voor betalingstransacties die worden uitgevoerd op basis van de Doorlopende Machtiging Kansspelen. Deze ontheffing is van kracht tot 1 februari 2016.
gelet op artikel X van de Wijzigingswet financiële markten 2013;
Besluit:
Tegen dit besluit kan een belanghebbende bezwaar maken door binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen bij: De Nederlandsche Bank N.V., ter attentie van de Divisie Juridische Zaken Afdeling Toezicht en Wetgeving, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing daarvan in de Staatscourant.
.
De Nederlandsche Bank N.V.
directeur
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht