Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 juni 2008 tot vaststelling van gevallen waarvoor een ontheffing van de verplichtingen van de Verordening bestrijding ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 kan worden verleend (Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008;
Besluit:
Bij onderzoek in het kader van de registratie van een vaccin tegen de Ziekte van Aujeszky;
Bij onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van bijvoorbeeld testsystemen, waarbij het noodzakelijk is tegen de Ziekte van Aujeszky te vaccineren;
Bij vaccinatie van KI-beren, die in dat geval niet ter slachting mogen worden aangeboden, teneinde als extra zekerheid de verspreiding van Aujeszky-virus via sperma te voorkomen;
Bij vaccinatie van varkens van hobbyhouders, waarbij de gehouden hobbyvarkens niet in het consumptiekanaal terecht mogen komen;
In het geval van erkende gewetensbezwaarden die niet een besmet bedrijf betreffen, maar zich wel bevinden binnen een straal van 10 kilometer van een besmet bedrijf, dan wel erkende gewetensbezwaarden die een contactbedrijf betreffen van een besmet bedrijf.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ontheffingsmogelijkheden Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 11 juni 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht