Besluit Ontheffingverlening NHC 2007
Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering,
Gelet op artikel 11, zesde lid, van de Verordening Nederlandse hotelclassificatie Bedrijfschap Horeca en Catering 2003,
Besluit:
Artikel 1
Van dit besluit maakt deel uit de nota ontheffingverlening hotelclassificatie, welke als bijlage bij het besluit is gevoegd.
Artikel 2
De beoordeling van het verzoek tot ontheffing vindt plaats op grond van de bestaande regelgeving inzake de Nederlandse hotelclassificatie, waaronder begrepen dit besluit en de bijlage .
Artikel 3
Een verzoek om ontheffing wordt voorzien van de nodige bewijsstukken.
Artikel 4
Een ontheffing kan worden ingetrokken:
a. als gevolg van gewijzigde regelgeving
b. op een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer
c. indien op grond van gewijzigde omstandigheden alsnog kan worden verlangd dat aan de criteria wordt voldaan.
d. Indien verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de aanvraag anders zou zijn beslist.
Artikel 5
Intrekken van de ontheffing anders dan op grond van artikel 4, onder b., vindt niet eerder plaats dan nadat de logiesverstrekkende onderneming is bezocht door een medewerker van het bedrijfschap.
Artikel 6
Van een bezoek als bedoeld in artikel 5 wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, waarin ook de zienswijze van de ondernemer is weergegeven.
Artikel 7
Het Besluit ontheffingverlening NHC van 1 december 2004 wordt ingetrokken.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Ontheffingverlening NHC 2007
Zoetermeer, 16 mei 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht