Besluit van 18 augustus 1959, houdende opheffing van het Departement van Zaken Overzee
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 14 augustus 1959, nr. 129173;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Onze Vice-Minister-President wordt belast met de coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffende, voorzover Nederland krachtens het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden daarbij betrokken is.
2.
Aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken wordt overgedragen de zorg voor de aangelegenheden betreffende Nederlands Nieuw Guinea.
3.
Aan Onze Minister van Defensie wordt overgedragen de zorg voor de aangelegenheden betreffende het Koninklijk Militair Invalidenhuis op Bronbeek nabij Arnhem.
4.
Het Departement van Zaken Overzee wordt opgeheven. Onze Vice-Minister-President wordt op de meest eervolle wijze ontheven van het tijdelijk beheer van dit departement. De afwikkeling van zaken wordt opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken.
5.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1959.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst; waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en Departementen van Algemeen Bestuur.
Soestdijk, 18 augustus 1959.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
Uitgegeven de vierde september 1959.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht