1.
Een opleiding als bedoeld in artikel 2 omvat ten minste de volgende onderdelen:
a. het centrale vakgebied tandprothetiek, met een studielast van ten minste 15 studiepunten, omvattende ten minste inleiding tot de tandprothetiek, tandtechniek in de tandprothetiek, behandelprincipes en praktijk van de tandprothetiek, alsmede onderzoeken en behandelen van de mond van de patiënt in het kader van het gebied van deskundigheid zoals omschreven in artikel 4;
b. het medische vakbied, omvattende ten minste embryologie en anatomie van het hoofd-halsgebied, de natuurlijke dentitie en het parodontium, algemene en speciële pathologie, cytologie, histologie, fysiologie, microbiologie, besmetting en hygiëne, kennis van de ouder wordende mens, gnathologie, röntgenologie, farmacologie en reanimatie;
c. ondersteunende vakken, waaronder omgangskunde, organisatie van de gezondheidszorg, gezondheidsrecht, beroepsoriëntatie en praktijkvoering alsmede ethiek met betrekking tot het beroep van tandprotheticus;
d. stage met een studielast van ten minste 4 studiepunten.
2.
De stage omvat het in het werkveld toepassen van tijdens de opleiding verworven kennis, inzicht en vaardigheden en heeft plaats onder begeleiding van een daartoe door de opleidingsinstelling aangewezen docent en onder toezicht van een tandprotheticus.
3.
De onderdelen, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, omvatten te zamen een studielast van ten minste 21 studiepunten.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling
+ § 2. Titel
- § 3. Opleiding
+ § 4. Deskundigheid
+ § 5. Aanwijzing opleidingsinstellingen
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht