1.
Het Arbeidsongeschiktheidsfonds heeft gedurende 6 weken na ontvangst van de in artikel 20, onder b, genoemde opgave het recht te verlangen, dat de risicodrager een op de opgave voorkomende schuldvordering vervangt door een andere, indien het de solvabiliteit van de debiteur in twijfel trekt. De risicodrager voldoet aan een dergelijk verlangen, behoudens het recht zich te beroepen op de in artikel 27 bedoelde commissie.
2.
Eenzelfde recht als in het eerste lid bedoeld zonder enige beperking en zonder de mogelijkheid van verweer door de risicodrager heeft het Arbeidsongeschiktheidsfonds voor wat betreft objecten, genoemd in artikel 15, onder d.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
+ § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
+ § 6. De overdracht
- § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht