1.
De op de opgave, bedoeld in artikel 20, onder b, voorkomende contanten worden uiterlijk een maand na de liquidatiedatum door de risicodrager in het bezit van het Arbeidsongeschiktheidsfonds gesteld.
2.
De feitelijke overdracht van andere objecten, voorkomende op de opgave volgens artikel 20, onder b, vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 maanden na de liquidatiedatum plaats in zodanige omvang, dat te zamen met hetgeen volgens het eerste lid werd overgedragen, de overdracht van ten minste 90% van het krachtens artikel 20, onder a, opgegeven bedrag als geëffectueerd kan worden beschouwd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
+ § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
+ § 6. De overdracht
- § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht