2.
De feitelijke overdracht van andere objecten, voorkomende op de opgave volgens artikel 20, onder b, vindt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 4 maanden na de liquidatiedatum plaats in zodanige omvang, dat te zamen met hetgeen volgens het eerste lid werd overgedragen, de overdracht van ten minste 90% van het krachtens artikel 20, onder a, opgegeven bedrag als geëffectueerd kan worden beschouwd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Berekening contante waarde van uitkeringen aan getroffenen op de liquidatiedatum
+ § 3. Berekening contante waarden van uitkeringen aan getroffenen na de liquidatiedatum
+ § 4. Berekening contante waarden renten aan nagelaten betrekkingen
+ § 5. De over te dragen bedragen
+ § 6. De overdracht
- § 7. De procedure van de overdracht
+ § 8. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht